Termeni şi conditii

Vă rugăm să citiţi termenii de utilizare împreună cu Politica de Confidenţialitate

Lipsa garanţiei

Acest site este controlat şi întreţinut de GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.R.L. (GSK CH) de la birourile sale din Marea Britanie. GSK CH nu garantează faptul că materialul din acest site este adecvat sau disponibil pentru utilizare în alte zone. Cei care aleg să acceseze acest site din alte zone o fac din iniţiativă proprie şi sunt responsabili de respectarea legislaţiei locale în vigoare, dacă şi în măsura în care aceasta este aplicabilă.

GSK face eforturile adecvate pentru a actualiza site-ul www.flonase.ro dar nu declară sau garantează acurateţea sau lipsa de erori.

Utilizatorul accesează site-ul www.flonase.ro pe propria răspundere. GSK CH nu îşi asumă responsabilitatea pentru pagubele directe, indirecte sau care rezultă din utilizarea site-ului www.flonase.ro. În condiţiile legii, aceste materiale sunt furnizate fără a fi însoţite de garanţii, explicite sau implicite, care includ, dar nu se limitează la garanţii privind calitatea, vandabilitatea, adecvabilitatea în raport cu un anumit scop sau garanţii de neîncălcare a unor drepturi. GSK CH nu îşi asumă responsabilitatea pentru infectarea cu viruşi ca urmare a accesării materialelor audio, video, text sau informaţionale de pe acest site.

INFORMAŢII PRIVIND ASISTENŢA MEDICALĂ

Deşi au fost depuse toate eforturile pentru a se asigura corectitudinea si actualizarea informaţiilor de pe acest website privind asistenţa medicală, informaţiile oferite pe acest website sunt doar de natură generală, iar proprietarul site-ului nu pretinde şi nu garantează acurateţea ori utilitatea acestora. Sfaturile medicale concrete trebuie căutate întotdeauna la personal medical calificat autorizat. Nicio precizare din conţinutul materialelor aflate în acest site nu poate fi interpretată sub nicio formă şi în niciun moment ca reprezentând prescripţie medicală, recomandare sau îndrumare.

RAPORTAREA REACŢIILOR ADVERSE

Ca toate medicamentele Flonase, poate provoaca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. GSK CH încurajează pacienţii să raporteze toate reacţiile adverse pe care le consideră asociate cu administrarea unui medicament. Dacă doriţi să raportaţi o reacţie adversă, sunaţi la serviciul telefonic de relaţii cu clienţii al GSK CH (021 302 8 208), 24 de ore din 24 sau raportaţi reacţia adversă la adresa de email farmacovigilenta.romania@gsk.com.

De asemenea, contactaţi Agenţia Naţională a Medicamentului pentru a raporta reacţiile adverse, detalii se găsesc la www.anm.ro

Dacă sunteţi îngrijorat de reacţiile adverse sau dacă le consideraţi grave, discutaţi cu medicul sau cu farmacistul deoarece sunt cei mai avizaţi pentru a vă sfătui cu privire la cauza simptomelor.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Toate materialele de pe acest site sunt proprietatea Grupului de companii GlaxoSmithKline, sau acestuia i s-a acordat permisiunea de a folosi aceste materiale cu excepţia situaţiilor în care s-au stabilit alte condiţii. Este interzisă reproducerea parţială sau totală a conţinutului, sub orice formă, în alte condiţii decât cele conforme cu următoarele acorduri.

Permisiunea de a reproduce în scop personal. 
Puteţi citi, vizualiza, tipări sau descărca materialul din aceste pagini pentru uzul dumneavoastră personal, non-comercial.

Permisiunea de a reproduce în scop personal 
Puteţi reproduce materialele pentru o terţă parte individuală şi strict pentru informarea personală a acesteia, numai dacă:

  • precizaţi că paginile web www.flonase.ro sunt sursa materialului. Trebuie să includeţi această informaţie şi adresa web www.flonase.ro în copia materialului; şi
  • informaţi terţa parte că aceste condiţii si se aplică şi că trebuie să le respecte.

Permisiunea de reproducere nu permite încorporarea materialului sau a unei părţi din el în alt material sau publicaţie, în format tipărit sau electronic sau în alt format. În special (dar fără limitare) nicio parte a paginilor web www.flonase.ro nu poate fi distribuită sau copiată în scopuri comerciale.

Nici o parte a paginilor web www.flonase.ro nu poate fi reprodusă sau transmisă sau depozitată pe un alt site web sau în altă formă de recuperare electronică a informaţiei.

Fie că este specificat sau nu, mărcile înregistrate, mărcile de servicii şi logo-urile care apar pe acest site sunt proprietatea grupului de companii GlaxoSmithKline, ale partenerilor lor promoţionali sau ale altor terţe părţi.

Flonase este marcă pe care grupul de companii GSK o deține sau pentru care are drepturi de utilizare.

CONEXIUNI HYPERTEXT

Anumite conexiuni hipertext vă vor conduce la site-uri care nu se află sub controlul proprietarului acestui site. Activându-l pe oricare dintre ele, veţi părăsi site-ul www.flonase.ro.

Proprietarul acestui site nu îsi asumă răspunderea pentru conţinutul oricăror terţe site-uri către care există conexiuni hipertext şi nu răspunde sau garantează (expres ori implicit) pentru informaţiile conţinute în asemenea site-uri.

Proprietarul acestui site nu are control asupra naturii şi conţinutului unor asemenea site-uri şi nu recomandă aceste site-uri, informaţiile pe care le conţin şi nici produsele sau serviciile oricărei terţe părti. În special, aveţi în vedere faptul că prin descărcarea programelor de computer din anumite site-uri, riscaţi să violaţi legea dreptului de autor şi să introduceţi viruşi de calculator în propriul dumneavoastră sistem.

Vă rugăm să verificaţi secţiunile de politică legală şi confidenţialitate ale oricărui alt site aparţinând proprietarului actualului site sau al unei terţe părţi către care accesaţi conexiunea.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Se recomandă citirea cu atenţie a prospectului sau a informaţiilor de pe ambalaj şi a tuturor informaţiilor despre produs care însoţesc Flonase.

JURISDICŢIE

Termenii, condiţiile şi conţinutul acestui site vor fi guvernate de legea română.